Schedule


Date

Venue

Away

Time

Home

More

Jun 23

Joe Martin Field


VS

06:35 PMJun 24

Joe Martin Field


VS

06:35 PMJun 25

Joe Martin Field


VS

06:35 PMJun 26

Joe Martin Field


VS

06:35 PMJun 27

Joe Martin Field


VS

01:05 PMJun 29

Ridgefield Outdoor Recreation Complex


VS

06:35 PMJun 30

Ridgefield Outdoor Recreation Complex


VS

06:35 PMJul 1

Ridgefield Outdoor Recreation Complex


VS

06:35 PMJul 2

Joe Martin Field


VS

06:35 PMJul 3

Joe Martin Field


VS

06:35 PMJul 4

Joe Martin Field


VS

12:05 PMJul 6

Goss Stadium at Coleman Field


VS

06:35 PMJul 7

Goss Stadium at Coleman Field


VS

06:35 PMJul 8

Goss Stadium at Coleman Field


VS

06:35 PMJul 9

Yakima County Stadium


VS

07:05 PMJul 10

Yakima County Stadium


VS

07:05 PMJul 11

Yakima County Stadium


VS

06:05 PMJul 13

Joe Martin Field


VS

06:35 PMJul 14

Joe Martin Field


VS

06:35 PMJul 15

Joe Martin Field


VS

06:35 PMJul 16

Vince Genna Stadium


VS

06:35 PMJul 17

Vince Genna Stadium


VS

06:35 PMJul 18

Vince Genna Stadium


VS

05:05 PMJul 20

Joe Martin Field


VS

06:35 PMJul 21

Joe Martin Field


VS

06:35 PMJul 23

Joe Martin Field


VS

06:35 PMJul 24

Joe Martin Field


VS

06:35 PMJul 25

Joe Martin Field


VS

01:05 PMJul 27

Joe Martin Field


VS

06:35 PMJul 28

Joe Martin Field


VS

06:35 PMJul 30

Joe Martin Field


VS

06:35 PMJul 31

Joe Martin Field


VS

06:35 PMAug 1


VS

01:05 PMAug 3

Walker Stadium


VS

07:05 PMAug 4

Walker Stadium


VS

07:05 PMAug 5

Walker Stadium


VS

07:05 PMAug 6

Joe Martin Field


VS

06:35 PMAug 7

Joe Martin Field


VS

06:35 PMAug 8

Joe Martin Field


VS

01:05 PMAug 10

David Story Field


VS

06:35 PMAug 11

David Story Field


VS

06:35 PMAug 12

David Story Field


VS

06:35 PM